บริษัท เอช.เทค. อินเตอร์เทรด จำกัด เวอร์ชัน Odoo 14.0

Information about the บริษัท เอช.เทค. อินเตอร์เทรด จำกัด instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
Track leads and close opportunities
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน